Stock & Affari

 Proponiamo inoltre per il mercato estero vari stock di gres porcellanato
delle migliori ceramiche Made in Italy a prezzi di stock in 2° scelta o scelta economica a secondo delle vostre esigenze a partire da
€ 2,70 al MQ Pavimento export 30X30 33X33 43X43 45X45
Vendiamo Stock per esportazione tutto di qualità italiana
per mercato estero
€ 2,20 al MQ Rivestimento export

 


 

Avem, de asemenea propunem sa pe piața externă diferitele stocuri de porțelan 
cel mai bun ceramica realizate în Italia pre
țurilor acțiunilor în a 2-a alegerea calibrat 
sau alegerea economic, în func
ție de cerințele dumneavoastră de la 
€ 2,70 per mq pavimento export 30X30 33X33 43X43 45X45
Vinde Stock a exporta toate de o calitate excelenta italian 
pentru pia
ța externă  € 2,20 per mq export

 

 


 

Ne gjithashtu propozojmë të tregut të huaj rezervat e ndryshme të porcelani 
qeramikë mirë e bërë në çmimet e aksioneve Itali në 2 zgjedhje kalibruar 
ose zgjedhje ekonomike në varësi të kërkesave tuaja nga 
€ 2,70 € për eksport m² 30X30 33X33 43X43 45X45

Shitet Stock për të eksportuar të gjitha të cilësisë së shkëlqyer italiane 
për tregun e huaj  € 2,20  për eksport m²

 

 


 

 

Stock & Trade

We also propose the foreign market for the stocks of glazed porcelain
best ceramic Made in Italy at stock prices in 2 nd and 3 rd choice calibrated
or economic choice according to your needs from
€ 2.70 per sq Export 30X30 33X33 43X43 45X45

Sell stock to export all of high quality Italian
for foreign markets
€ 2,20 per sq Export